Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Quý khách vui lòng Click vào đây để tải danh sách địa điểm đăng ký

Hoặc xem danh sách sau:

STT Địa bàn  Tên Nhà thuốc Địa chỉ nhà thuốc Điện thoại (*)
1 Hải Dương QT 01 TT Phú Thái, Kim Thành 0979510529
2 Hải Dương QT Hoapharco 48 Kim anh, Kim Thành 0904257962
3 Hải Dương QT 09 Ngũ Phúc, Kim Thành 0977635631
4 Hải Dương QT Hoapharco 02 TT Phú Thái, Kim Thành 01679968555
5 Hải Dương QT Kim Thành TT Phú Thái, Kim Thành 0989339938
6 Hải Dương QT Tân Phú TT Phú Thái, Kim Thành 0985996629
7 Hải Dương QT Hoapharco 16 TT Phú Thái, Kim Thành 01686113066
8 Hải Dương QT 07 TX Chí Linh  
9 Hải Dương QT Chú Thềm Cồng Chợ số 3, TX Chí Linh 03203882312
10 Hải Dương QT Tùng Nguyệt TX Chí Linh 03203882646
11 Hải Dương QT Dung Quốc Chợ mè, Hồng Lạc, Thanh Hà 0977307987
12 Hải Dương QT 12  Chợ mè, Hồng Lạc, Thanh Hà 0916508145
13 Hải Dương QT Thanh Hà Chợ mè, Hồng Lạc, Thanh Hà 0902003582
14 Hải Dương QT Thanh Hà Thanh an, Thanh Hà 0934330432
15 Hải Dương HT Thanh Hà Chơ cháy,Cẩm chế, Thanh Hà 01658237473
16 Hải Dương QT Sơn Hằng TT Thanh Hà 0902025123
17 Hải Dương NT Thanh Bình TT Thanh Hà 0902275020
18 Hải Dương HT Thanh Hà Chợ Hệ, Thanh Bính, Thanh Hà 0979967521
19 Hải Dương HT Thanh Hà Chợ Hệ, Hà Đông, Thanh Hà 0984655633
20 Hải Dương QT Quảng Ninh TT Nam Sách 0983391023
21 Hải Dương QT 01 TT Nam Sách 03203754530
22 Hải Dương QT Thúy Hoàng An Lâm, Nam Sách 0977978083
23 Hải Dương QT Khải Yên Chợ rồng, Nam Sách 01664212621
24 Hải Dương QT Thuận Hải Chợ rồng, Nam Sách 03203794092
25 Hải Dương QT 17 Chợ rồng, Nam Sách 03203793566
26 Hải Dương HT Chí Linh Thị Tứ Lê Lơi, Chí Linh 0985097377
27 Hải Dương QT Tuyên Lan Thanh Tùng,TM 0977004818
28 Hải Dương HT Thanh Miện Đỗ hạ, Phạm Kha, Thanh Miện  01683677294
29 Quảng Ninh NT Vien Hong So 785 Tran Phu -Cam Pha -QN 333862780
30 Quảng Ninh NT Thu Thuy So 295 Pho Moi -Cua Ong -Cam Pha -QN 333864436
31 Quảng Ninh NT Hong Than So 497 Ha Lam -Ha Long -QN 333617207
32 Quảng Ninh NT Khanh Linh So 325 Cao Xanh -Ha Long -QN 906347599
33 Quảng Ninh NT Khanh Ngoc To 5 Khu 3 Ha Tu -Ha Long -QN 16699013959
34 Quảng Ninh QT So 9 Kiot cho Cai Rong -Van Don -QN 972623810
35 Quảng Ninh QT Pham Thi Hong Oanh So 10b Cao Thang -Ha Long -QN 333614948
36 Quảng Ninh QT So 63 Khu 5 Thi Tran Cai Rong -Van Don -QN 333874390
37 Quảng Ninh QT So 124  Kiot cho cot 3 Ha Long -QN 333700689
38 Quảng Ninh QT So 90  Kiot cho Ha Long 1 -Ha Long -QN 333621002
39 Quảng Ninh QT So 123 To 6 khu 2 Hong Ha -Ha Long -QN 1233858599
40 Quảng Ninh QT Mai Hoa So 902 Cau 20 -Cua Ong -Cam Pha -QN 983564582
41 Quảng Ninh QT Minh Phuong  So 12 Cua Ong -Cam Pha -QN 333866631
42 Quảng Ninh QT So 14  Kiot cho Hong Ha -Ha Long -QN 333638108
43 Quảng Ninh QT Hoang Sinh So 275 Cam Thinh-Cam Pha -QN 934274665
44 Quảng Ninh QT So 25 To 1 khu 7 Mong Duong -Cam Pha -QN 904068559
45 Quảng Ninh QT So 78 Kiot cho Gieng Day -Ha Long -QN 1276218386
46 Quảng Ninh QT So 27 So 53 Vuon Dao -Ha Long-QN 1287233458
47 Quảng Ninh QT Hoang Anh To 6 khu 6 Gieng Day -Ha Long -QN 962210212
48 Quảng Ninh QT So 50  So 222 Hung Thang -Ha long -QN 336525782
49 Quảng Ninh QT Tuan Nhung To 9 Tran Hung Dao -Ha Long -QN 906185528
50 Quảng Ninh QT Duyen Thuy So 384 Tran Phu -Cam Pha -QN 912768286
51 Quảng Ninh Cty Thai Ngoc So 80 To Hien Thanh -Ha Long -QN 333658568
52 Quảng Ninh NT So 2  To 13 Ha Khau -Ha Long -QN 333836214
53 Quảng Ninh QT Trung Loan Thon 13 Xa Long -Van Don -QN 333629081
54 Quảng Ninh QT So 115 Dong Xa-Dong Chung-Van Don -QN 1665294986
55 Quảng Ninh QT So 16 So 16 Cao Xanh -Ha Long -QN 1656275334
56 Quảng Ninh QT So 20 So 82 Ha Phong -Ha Long -QN 982461788
57 Quảng Ninh QT So 54 So 340 Pho Moi -Cua Ong -Cam Pha -QN 936272169
58 Quảng Ninh NT Duong Dui So 901 Cau 20 -Pho Moi -Cua Ong -QN 333628980
59 Bắc Ninh Nguyễn Thị Mai Chợ Phủ - QV 02413.864.996
60 Bắc Ninh Nguyễn Thị Loan  Việt Hùng - QV 01675.468.577
61 Bắc Ninh Hoàng Thị Tâm 182 Nguyễn gia thiều - bn 02413.822.675
62 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hiền  Phố Mới - Qv 0942.529.999
63 Bắc Ninh Nguyễn Thị Son Trần Lựu - thị cầu - BN 0165.336.087
64 Bắc Ninh Nguyễn Thị Vượng  Gò Đỏ - Bn 01683.054.491
65 Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh  Tiền An - bn 0947.661.911
66 Bắc Ninh Hán Ngọc Dung Chợ Đọ - BN 02413.508.940
67 Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhàn Nội Doi - BN 0988.388.474
68 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hồng  Phố Mới - Qv 0988.082.593
69 Bắc Ninh Phạm Thị Lan Phố Mới - Qv 02413.604.093
70 Bắc Ninh Hoàng Huyền Trang 124 Đấu Mã - Bn 0934.640.946
71 Bắc Ninh Nguyễn Thị Thơm Ba Huyện  - Bn 0982.213.172
72 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hồng  21 Nguyễn Văn Cừ - bn 0943.055.199
73 Bắc Ninh Nguyễn Thu Hiền  Quầy Trung Tâm - Cty Dược 02413.821.377
74 Bắc Ninh Nguyễn Thị Uyên Khắc Niệm - BN 0167.9567.778
75 Bắc Ninh Nguyễn Hồng Việt Trần Lựu - thị cầu - bn 02413.820.467
76 Bắc Ninh Nguyễn Thị Thảo  Nguyễn gia thiều  - Bn 0948.316.373
77 Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhàn Nội Doi - BN 0988.388.474
78 Bắc Ninh Nguyễn Thị Mai 193 Tiền An - bn 0978.965.650
79 Bắc Ninh Vũ Văn Kiên  Phố Và - BN 02413.836.965
80 Bắc Ninh Nguyễn Thị Loan 14 Đông du - Quế Võ 0972.446.112
81 Bắc Ninh Nguyễn Thị Mai Hương Bv Đa Khoa Bắc Ninh 0983.578.467
82 Bắc Ninh Bùi Thu Hà Chợ Hòa Đình - bn 0985.063.501
83 Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh  Tiền An - bn 0947.661.911
84 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hường 21 Nguyễn Văn Cừ - bn 02413.812.143
85 Bắc Ninh Chi Nhánh Bắc Ninh 193 Tiền An - bn 0936.081.480
86 Bắc Ninh Ds Nguyễn Thị Thức Trần Lựu - thị cầu - bn 02413826754
87 Bắc Ninh Nguyễn Thị Toan Chợ Thị Cầu - BN 0947.811.327
88 Bắc Ninh Nguyễn Thị Bích Nguyễn Trãi - bn 02413.820.791
89 Quảng Ninh QT số 56 chợ trung tâm - uông bí - quảng ninh 978884277
90 Quảng Ninh NT số 5 quang trung - uong bí - q.ninh 333871132
91 Quảng Ninh QT số 122 Cổng chợ phụ phương đông 1688779905
92 Quảng Ninh QTDN số 38 hà anh - tràng bạch - hoàng quế - đông triều 1685775137
93 Quảng Ninh QTDN số 28 Yên hòa - yên thọ- đông triều 986818141
94 Quảng Ninh QTDN số 28 Thọ sơn - yên tho - đông triều 1652563838
95 Quảng Ninh QTDN Tâm Anh 424 hoàng hoa thám - mạo khê - đông triều 1687933485
96 Quảng Ninh QTDN số 6 khu phố 2 - mạo khê - đông triều 936992661
97 Quảng Ninh QTDN số 71 số 115 - nguyễn bình - đông triều 333870544
98 Quảng Ninh QT số 120 Hồng thái tây - đông triều 978169174
99 Quảng Ninh QTDN Hanh Xuân Chợ cột - đông triều 936998099
100 Quảng Ninh QTDN Đức Hạnh Khu 2 - vàng danh - uông bí - q.ninh 978793286
101 Quảng Ninh QT tân dược  thượng yên công - uông bí - quảng ninh 982099565
102 Quảng Ninh QTDN Hạnh Liên chợ vàng danh - uông bí - q.ninh 1682243821
103 Quảng Ninh QTDN Ngọc Linh Vĩnh hồng - mạo khê - đông triều 974829015
104 Quảng Ninh QTDN Bích Liên Chợ phương đông - uông bí - q.ninh 1636970608
105 Quảng Ninh QTDN số 32 tổ 3 - khu 10 - tt trới -  hoành bồ 1268341985
106 Quảng Ninh QT số 100 Tổ 6 - khu 3 - tt trới - hoành bồ 913071982
107 Lạng Sơn NT Thu Hà 27 Nhánh Bắc Tân Thanh-Văn Lãng Lạng Sơn 0985315088
108 Lạng Sơn NT THANH THỦY 98 Phai Vệ-Lạng Sơn 0917097765
109 Lạng Sơn NT XUÂN AN 156 Phố Bờ Sông Lộc Bình-Lạng Sơn 0985722976
110 Lạng Sơn TÂN DƯỢC CTNN Chợ Hữu Lũng -Lạng Sơn 0912427055
111 Lạng Sơn HT HUYỆN CHI LĂNG 39 QTNN TT Đồng Mỏ Chi Lăng -Lạng Sơn 0916628658
112 Lạng Sơn NT TUẤN MƠ Đức Tâm 2-Văn Quan-Lạng Sơn 0949748094
113 Lạng Sơn QUẦY THUỐC SỐ 6 CTNN Kios số 6 Chợ Chi Lăng-Lạng Sơn 01668456348
114 Lạng Sơn QuẦY THUỐC VĂN TRƯỜNG Thị Trấn Cao Lộc-Lạng Sơn 0914994471
115 Lạng Sơn NT HƯƠNG QuỲNH 162A Bà Triệu-Lạng Sơn 0982190966
116 Lạng Sơn QT 406 Hoàng Thị Tuyết 406 Bà Triệu-Bà Triệu -Lạng Sơn 01678585113
117 Lạng Sơn NT 165 Đỗ Dương Hiển 165 Lê Hồng Phong-Lạng Sơn 0915994491
118 Lạng Sơn NT ĐA PHÚC  144 Lê Hồng Phong -Lạng Sơn 0984322111
119 Lạng Sơn QT 726 CTTN 726 Trần Đăng Ninh-Lạng Sơn 0973224074
120 Lạng Sơn QT SỐ 1 CTNN Cổng  BV Đa Khoa-Lạng Sơn 0253878067
121 Lạng Sơn NT VẠN PHÚC 44 Trần Đăng Ninh-Lạng Sơn 0253713589
122 Hà Nam Nhà thuốc số 10  Số 7, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 01685083567
123 Hà Nam QT số 12 Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 1656966057
124 Hà Nam QT TƯ NHÂN Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 03516273 262
125 Hà Nam PK Cao Phi Chợ Phúc - Xã Hợp Lý  - Lý Nhân - Hà Nam 0986 193 833
126 Hà Nam Đại lý Thuốc Tân Dược  Hạ Vĩ - Nhân Chình  - Lý Nhân - Hà Nam 1662561103
127 Hà Nam Đại lý Thuốc Tân Dược  Nhân Hưng - Lý Nhân-Hà Nam 01669 306 456
128 Hà Nam Nhà thuốc số 15 Nhân Nghĩa - Lý Nhân-Hà Nam 0169 211 6971
129 Hà Nam Đại lý Thuốc Tân Dược  Nhân Hậu - Lý Nhân-Hà Nam 0942413 613
130 Hà Nam Đại lý Thuốc Tân Dược  Đập Trung - Bình Nghĩa - Bình Lục -Hà Nam 988736041
131 Hà Nam Quầy thuốc số 6 Chợ Sông - Bình Lục -Hà Nam 01697224889
03513861622
132 Hà Nam Nhà thuốc số 4 Chợ chủ Ngoc Lũ Bình Lục 1678593059/ 03513723357
133 Hà Nam Quầy thuốc số 9 Hưng Công - Bình Lục -Hà Nam 03513 700225
134 Hà Nam Quầy thuốc tư nhân Chợ Sông - Bình Lục -Hà Nam 3513870600
135 Hà Nam Quầy thuốc số 3  Cạnh BV Đa Khoa Tỉnh, Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 0351.3842.906
136 Hà Nam NT số 3 Đường Nguyễn Văn Trỗi - Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 979676818
137 Hà Nam NT Bá Hào Đường Nguyễn Văn Trỗi - Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 904362333
138 Hà Nam Quầy thuốc số 10 Thôn 3 Phù Vân Phủ Lý Hà Nam 973379408
139 Hà Nam Quầy thuốc Tân Dược Ngọc động - Hoàng đông duy tiên -Hà Nam 1676381986
140 Hà Nam Quầy Thuốc số 16 Số 102 phố Nguyễn Hữu Tiến- TT Đồng Văn- Hà Nam 0983.510.368
141 Hà Nam Quầy Thuốc Gia Bảo Phú hòa ,hòa mac, Duy Tiên  - Hà Nam 976101666
142 Hà Nam Thuốc Tân Dược Chợ Lương, Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 0982333267
143 Hà Nam QT Châu Lan Chợ Nguyễn Tiên Nội - Duy Tiên _Ha nam 0974 804055
144 Hà Nam Quầy Thuốc Thủy Anh Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam 973440220
145 Hà Nam Quầy thuốc số 30  Chợ Đầm - Liêm Tuyền - Thanh Liêm - Hà Nam 03516 273 207
146 Hà Nam Đại lý thuốc Đồng Ao - Thanh Thủy - Thanh Liêm 0167 281 8000
147 Hà Nam Quầy thuoốc tân dược TT Kiện Khê Thanh Liêm 972858168
148 Hà Nam NT số 08 Cầu Gừng 03513881907/
01648892993/ 
149 Hà Nam Nhà thuốc số 6 TT Non -Thanh Liêm 988884008
150 Hà Nam Quầy thuốc Tân Dược Khả Phong - Kim Bảng Hà Nam 984928598
151 Hà Nam QuầyThuốc 8    số 378,Tổ 7 Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 0351.3858.485
152 Hà Nam Quầy thuốc số 32 1A Thanh Châu- Phủ Lý 3513501249
153 Hà Nam NT số 18 Cầu Gừng 03513881907/
01648892993/ 
154 Hà Nam QTTN thanh thủy - thanh liêm 974922288
155 Hà Nam QT số 1 Công ty Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu- Phủ Lý - Hà Nam 0351.829.359
156 Hà Nam QT Công Ty CPDP Á Đông 130 Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 989128230
157 Hà Nam Quầy thuốc số 18  Cạnh BV Đa Khoa Tỉnh, Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 0975.552.588
158 Hà Nam QT số 7  Chợ Rằm tiên động Bình Lục 974316401
159 Hà Nam QT tân dược An Lão Bình Lục 972561198
160 Hà Nam Quầy thuốc số 17 Thanh Sơn -Kim Bảng 3516261193
01658242146
161 Hà Nam Quầy thuốc số 15 Bình Tiến Bình Mỹ - Bình Lục 01214 001 531
162 Thanh Hóa qt hoàng liên hoằng thịnh_hoằng hoá 1672263785
163 Thanh Hóa qt_lê thị thảo hoằng phong_hoằng hoá 979428983
164 Bắc Giang Bà Sánh TT Cao Thượng 3 878 312
165 Bắc Giang Chị Hưng chợ Mọc - Tân Yên 0167 295 0110
166 Bắc Giang  Chị Chinh chợ Mọc - Tân Yên 01275 910 777
167 Bắc Giang Chị Hợi quầy tt Tân Yên  
168 Bắc Giang  Chị Thoa  quang Lâm - Đại Hóa 0986 034 209
169 Bắc Giang Chị Thuyên quaầy 411 - tt Cao Thượng 3578 141
170 Bắc Giang Chị Nhận quầy 410 - bvđk Tân Yên 9046280619
171 Bắc Giang Bà Trụ quầy 704 - tt Vôi 0974 360 652
172 Bắc Giang NT Thành Biên tt Vôi 3638 162
173 Bắc Giang quầy 747 Yên Mỹ - Lạng Giang 0973 599 568
174 Bắc Giang Anh Thư tt Vôi 0983 811 236
175 Bắc Giang Chị Phượng tt Vôi 0972 283 262
176 Bắc Giang quầy tt - tt Vôi tt Vôi 0163 552 3572
177 Bắc Giang quầy 710 phố Tráng 0977 551 519
178 Bắc Giang Chị Hương Dĩnh Kế - TPBG 3556 095
179 Bắc Giang Chị Mây Thôn Hạc - Dĩnh Kế 0987 936 079
180 Bắc Giang Chị Hằng - 224 TPBG 01685 293 968
181 Bắc Giang Quầy Bảo Tín đường Giaps Hải - TPBG 0978 607 246
182 Bắc Giang Chị Nga Xương Giang -TPBG 0914 969 277
183 Bắc Giang Quầy Trung Yến Nguyễn Thị Lưu 0904 104 282
184 Bắc Giang NT Dũng Dương Trần Nguyên Hãn 3511684
185 Bắc Giang nt Hà Hiển Trần Nguyên Hãn 0912 644 581
186 Bắc Giang Bà Tách chợ Hà Vị 3552 846
187 Bắc Giang Bà Hiền  206 - Lê Lợi 3856 684
188 Bắc Giang Chị Thúy 238 - Lê Lợi  
189 Bắc Giang Chị Hướng - Đồi Nên  
190 Bắc Giang Chị Hòa Dĩnh Kế - TPBG  
191 Nghệ An CN Dược Hưng Nguyên TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0383 764 977
192 Nghệ An NT Trương Thị Gấm Khối 1Hưng Đạo- Hưng Nguyên, Nghệ An 984549777
193 Nghệ An NT Bùi Thị Liệu TT Nam Đàn- Nam Đàn - Nghệ An 1636200956
194 Nghệ An NT Hoàng Duyên Ốt Số 5 Phan Bội Châu, Nam Đàn, Nghệ An 984348469
195 Nghệ An Nt Lê Thị Tú Anh Xã Vân Sơn, Đô Lương, Nghệ An 383870068
196 Nghệ An NT Đặng Thị Dung TT Đô Lương, Nghệ An 1693223945
197 Nghệ An NT Nguyễn Thị Châu TT Đô Lương, Nghệ An 1648233515
198 Nghệ An NTNguyễn Thị Thu Hương TT Đô Lương, Nghệ An 383871788
199 Nghệ An Cty TNHH DP Thành Đô Khối 2 TT Đô Lương, Nghệ An 0943.043.468
200 Nghệ An NT Bửu Châu Chợ Vinh, Tp Vinh, Nghệ An 0383.845.863
201 Nghệ An NT Huệ Lan - Cty Dược VTYT Nghệ An Kiôt số 6 Chợ ga Vinh, Phan Bội Châu, Tp Vinh 0383.853.613
202 Nghệ An Cty TNHH DP Chiến Thắng Q.số 3 Chợ ga Vinh,Tp Vinh 0973.259.87
203 Nghệ An NT Thoa Quang  03 Đốc Thiết, Tp Vinh 0383.563.316
204 Nghệ An NT số 1 - HTTP Vinh  32 Lê Lợi, Tp Vinh 0974.747.639
205 Nghệ An NT Hoàng Đàm Khối 7 TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An 386269005
206 Nghệ An NT Ngọc Hoài TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An 978706708
207 Nghệ An NT Lê thị Trà TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An 0916.738.969
208 Nam Định CHỊ QUYÊN  74 - TÔ HIỆU - TP NAM ĐỊNH 3840364
209 Nam Định CHỊ HỢP GIAO TIẾN - GIAO THỦY 944744397
210 Nam Định CHỊ THẢO ANH GIAO NHÂN - GIAOP THỦY 943429889
211 Nam Định CHỊ BICK TT - CÁT THÀNH - TRỰC NINH 3503944202
212 Nam Định CHỊ THẢO VIỆT HƯNG - TT - CÁT THÀNH - TRỰC NINH 3503883610
213 Nam Định CHIJ HUONG  TT - CO LE - TRUC NINH  917837557
214 Nam Định EM HÀ TT - CÁT THÀNH - TRỰC NINH KO CHO SỐ
215 Nam Định TRẦN THỊ THÚY ĐỘI 5 - TRỰC THÁI - TRỰC NINH KO CHO SÔ
216 Nam Định BÁC HÀ  93 - HÀNG SẮ - TP NAM ĐỊNH 3846864
217 Nam Định CHỊ QUYÊN  74 - TÔ HIỆU - TP NAM ĐỊNH 3840364
218 Nam Định CHỊ THÚY  26 - TRẦN HUY LIỆU - TP NAM ĐỊNH 976901576
219 Nam Định CHỊ LAN  05 PHẠM HONG THẢI 915556274
220 Nam Định NT THỦY TUẤN 126 TRẤN ĐĂNG NINH - TP NAM ĐINH 9042627510
221 Nghệ An HT Quỳ Hợp TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp 972668123
222 Nghệ An HT Quỳ Hợp Chợ Quỳ Hợp, Quỳ Hợp 1683757833
223 Nghệ An HT Quỳ Hợp Chợ Quỳ Hợp, Quỳ Hợp 16833774476
224 Nghệ An HT Quỳ Hợp Chợ Quỳ Hợp, Quỳ Hợp 1662227289
225 Nghệ An HT Quỳ Hợp Chợ Dinh, Xuân Nghĩa, Quỳ Hợp 383888893
226 Nghệ An HT Quỳ Hợp Chợ Dinh, Xuân Nghĩa, Quỳ Hợp 383888803
227 Nghệ An HT TP Vinh Chợ Cọi, TP Vinh NA 914319096
228 Nghệ An NT Hạnh Dũng 146 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh 0383847862
229 Nghệ An NT Quỳnh Phương 146 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh 383847812
230 Nghệ An NT Bảo AN 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh 383847401
231 Nghệ An Hiệu thuốc TP Vinh Chợ Cọi, Hưng Lộc 01695476257
232 Hải Phòng Quầy thuốc Bảo Ngọc An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0975.021566
233 Hải Phòng Quầy thuoốc  Hương Liên 15 Bạch Đằng 2, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0313.873.698
234 Hải Phòng Hiệu thuốc tư nhân Đội 6, Tam Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 01646393629
235 Hải Phòng NT Lê Nga Công Bệnh viện Thủy Nguyên, Hải Phòng 0333776206
236 Hải Phòng Hiệu thuốc Hải Phòng 60 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 0912.331613
237 Hải Phòng Quầy thuốc 194 7C13 Cầu Tre, Đà Nẵng, Ngô Quyền 903683975/313751238
238 Hải Phòng Quầy thuốc Cô Sinh Tú Sơn, Kiến Thụy 0313560198
239 Hải Phòng Hiệu thuốc Kiến Xương Chợ Tú Sơn, Kiến Thụy 01639934124
240 Hải Phòng Quầy thuốc 69 69 Thọ Xuân, Kiến Thụy  01215392586
241 Hải Phòng Đại lý thuốc Đại Hà, Kiến Thụy 0313627075
242 Hải Phòng Đại lý thuốc Đại Hà, Kiến Thụy 01664262448
243 Hải Phòng Đại lý thuốc Tân Trào, Kiến Thụy 01283100134
244 Hải Phòng Đại lý thuốc Ngũ Đoan, Kiến Thụy 0985798274
245 Hải Phòng Đại lý thuốc Ngũ Đoan, Kiến Thụy 0972320495
246 Điện Biên Quầy số 10 - Công ty CPDP Hải Nam Đội 17,Sa Mứn,H. Điện Biên 0946727128
247 Điện Biên Quầy số 11  - Công ty CPDP Hải Nam Đội 3,Sa Mứn,H. Điện Biên 01683248380
248 Điện Biên Quầy thuốc Ngọc Mai - Công ty CPDP Hải Nam Chợ Bản Phủ,Noong Hẹt,H. Điện Biên 01686778027
249 Điện Biên Quầy số 14 - Công ty CP DP Hải Nam Chợ Mường Thanh,Mường Thanh,TP Điện Biên Phủ 0987718926
'0987771926
250 Điện Biên Nhà thuốc Tiến Đạt Số 82 Tổ DC 22,Mường Thanh,TP Điện Biên Phủ 0972801986
251 Điện Biên Quầy thuốc Yến Nhi - Công ty CPDP Phương Thảo 90 tổ 28,Mường Thanh,TP Điện Biên Phủ 0985701684
01222432153
0973641858
252 Điện Biên Nhà thuốc số 1 Tổ 7,Tân Thanh,TP Điện Biên Phủ 0946555838
253 Điện Biên Nhà thuốc Ngọc Hà  - Công ty CPDP Hải Nam 1070 tổ 5,Mường Thanh,TP Điện Biên Phủ 01275040339
01256342147
254 Điện Biên Quầy thuốc số 9 - Công ty CPDP Phương Thảo Him Lam,TP Điện Biên Phủ 01667231619
255 Phú Thọ Nhà thuốc 46 TT Hạ Hòa,Hạ Hòa 0972270164
256 Phú Thọ   TT Dị Nậu,Tam Nông 01633256637
257 Phú Thọ   TT Thanh Ba,Thanh Ba 0985384146
258 Phú Thọ   TT Thanh Thủy,Thanh Thủy 0986288060
259 Phú Thọ   TT Xuân Lộc,Thanh Thủy 0944516345
260 Thái Nguyên Quầy Hoa Dũng Tổ 26,Cam Giá,TP Thái Nguyên 01235755829
0944277454
261 Thái Nguyên Nhà thuốc Liên Phương 83 tổ 6 ,TT Chùa Hang,Đồng Hỷ 0915174690
262 Thái Nguyên Quầy thuốc Lan Hương Tổ 10,TT Chùa Hang,Đồng Hỷ 0988675628
263 Hòa Bình Quầy thuốc số 22 Đội 5,Ân Nghĩa,Lạc Sơn 0963147699
0986444006
264 Hòa Bình   Ân Nghĩa,Lạc Sơn 01654415881
265 Hòa Bình Hiệu thuốc 17 Chợ Vó,Nhân Nghĩa,Lạc Sơn 2183863601
0984207042
266 Hòa Bình Công ty TNHH Trí Đức Số 4,Vụ Bản,Lạc Sơn 0915920281
02183861281
267 Hòa Bình Quầy Hải Thoa Vụ Bản,Lạc Sơn 0982742375
268 Hòa Bình Hiệu thuốc tư nhân Ngã ba xưa,Xuất Hóa,Lạc Sơn 0985413764
269 Hòa Bình   Bảo Hiệu,Yên Thủy 0989284334
270 Hòa Bình Quầy số 06 Lạc Thịnh,Yên Thủy 974655568
271 Hòa Bình Hiệu thuốc số 5 Xóm Liễu,Ngọc Lương,Yên Thủy 01668233882
0949406638
272 Hòa Bình   Ngọc Lương,Yên Thủy 2183866101
0979767918
273 Hòa Bình   Ngọc Lương,Yên Thủy 01689849769
274 Hòa Bình   Ngọc Lương,Yên Thủy 01655747450
01292923267
275 Hòa Bình Quầy Ngân Cường Phú Lai,Yên Thủy 0976758711
276 Hòa Bình Quầy trung tâm Khu 11,TT Hàng Trạm,Yên thủy  0985669768
277 Hòa Bình CTCPDP Yên Thủy Khu 4,TT Hàng Trạm,Yên Thủy 0986876369
01688760986
278 Hòa Bình Quầy thuốc số 02 Yên Lạc,Yên Thủy 0984024447
279 Hòa Bình   Yên Trị,Yên Thủy 01643838338
280 Hòa Bình CTCPDP Yên Thủy Yên Trị,Yên Thủy 1647587031
281 Hòa Bình   Yên Thủy 972346992
282 Thái Nguyên Quầy số 6  Bắc Cường,Định Hóa 0977944129
283 Thái Nguyên Hiệu thuốc Định Hóa Bảo Linh,Định Hóa 01635704417
01254825119
284 Thái Nguyên Quầy số 4 Chi nhánh Định Hóa Bình Yên,Định Hóa 1688969433
285 Thái Nguyên Quầy số 3 TT Chợ Chu,Định Hóa 0965848086
02803878841
286 Thái Nguyên Hiệu thuốc Định Hóa Định Hóa 0976721653
287 Thái Nguyên   Sông Cầu,Đồng Hỷ 0986711830
288 Thái Nguyên   Tổ 8,TT Trại Cau,Đồng Hỷ 01697853846
289 Thái Nguyên Quầy số 7 TT Trại Cau,Đồng Hỷ 0979573766
290 Thái Nguyên HT Đồng Hỷ ,Đồng Hỷ 0974436294
291 Thái Nguyên HT Đồng Hỷ Đồng Hỷ 0987425390
0985050623
292 Thái Nguyên HT Đồng Hỷ Đồng Hỷ 0989488831
293 Thái Nguyên   Đồng Hỷ 0917052669
294 Thái Nguyên Quầy số 6 Tiểu khu 3,TT Ba Hàng,Phổ Yên 0988682499
295 Thái Nguyên Quầy thuốc Hoàng Phát Bắc Sơn,Phổ Yên 01658666022
296 Thái Nguyên Quầy số 16 Đồng Tiến,Phổ Yên 01635984678
297 Thái Nguyên Quầy thuốc Mười Thương Phúc Thuận,Phổ Yên 01633748190
0988160205
298 Thái Nguyên Quầy số 17 - Thùy Dung Thanh Xuyên,Phổ Yên 01692246176
299 Thái Nguyên Quầy số 5 Tiên Phong,Phổ Yên 0975410953
01628141855
300 Thái Nguyên Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 01694680722
0968393862
301 Thái Nguyên Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 0975630686
02803863157
302 Thái Nguyên Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 0976473321
0989338344
303 Thái Nguyên Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 982489816
304 Thái Nguyên Quầy Khương Lanh Phổ Yên 0914854969
305 Thái Nguyên Quầy số 9 Bách Quang,TX Sông Công 01695148333
306 Thái Nguyên Nhà thuốc Giang Yến TX Sông Công 02803845289
01236633883
0983609881
307 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Hương Huyền Đạo Đức,Bình Xuyên 01658230845
308 Vĩnh Phúc Quầy GPP số 7 Khu 1,TT Hương Canh,Bình Xuyên 01686401886
309 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Trần Lê Nhân Khu phố 2,TT Hương Canh,Bình Xuyên 0915121477
02113866948
310 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Thu Thu Khu phố 1,TT Hương Canh,Bình Xuyên 0978885377
311 Vĩnh Phúc Quầy thuốc GPP số 1 Khu phố 1,TT Hương Canh,Bình Xuyên 0987038768
0988145408
312 Vĩnh Phúc   Cổng Viện ĐK Bình Xuyên,,Bình Xuyên 0917423478
02113887061
313 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Thu Long 9 tổ 1 ngõ 10,Hùng Vương,Phúc Yên 02113868733
314 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Minh Phương 112,Hùng Vương,Phúc Yên 02116295150
315 Vĩnh Phúc Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng Hà Phúc Thắng,Phúc Yên 0984418898
316 Vĩnh Phúc Quầy thuốc GPP số 18 18,Trưng Trắc,Phúc Yên 0988022527
317 Vĩnh Phúc Quầy thuốc GPP số 2 Số 2 ,Trưng Trắc,Phúc Yên 01658728320
02116219181
318 Vĩnh Phúc Quầy thuốc Mai Hồng Hạnh 92 Tổ 7,Trưng Trắc,Phúc Yên 0982319256
319 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Đức Minh 14,Trưng Trắc,Phúc Yên 0975138391
0975399666
320 Vĩnh Phúc Quầy thuốc Nam Viên Nam Viên,Phúc Yên 0987195984
321 Vĩnh Phúc Hiệu thuốc Vương Khanh Vòng tròn 2,Xuân Hòa ,Phúc Yên 01654335952
322 Vĩnh Phúc   Hợp Lý,Lập Thạch 01683146229
323 Vĩnh Phúc Quầy thuốc Thu Chinh Quang Sơn,Lập Thạch 0973942886
01683140087
324 Vĩnh Phúc Quầy số 13 Thái Hòa  ,Lập Thạch 0948639196
325 Vĩnh Phúc   Km10, Hợp Châu ,Tam Đảo 977270728
326 Vĩnh Phúc   Đại Đình,Tam Đảo 0984602430
01655297805
327 Vĩnh Phúc   Km10,Hợp Châu,Tam Đảo 0978307884
328 Vĩnh Phúc   Km10,Hợp Châu,Tam đảo 01688628558
329 Vĩnh Phúc   Km10,Hợp Châu ,Tam Đảo 0976213987
330 Vĩnh Phúc   Hồ Sơn,Tam Đảo 0977424816
331 Vĩnh Phúc Quầy 6 - CT CPDP Vĩnh Phúc 139 Đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang,TP Vĩnh Yên 0987435568
0962844339
332 Vĩnh Phúc   28,Chu Văn An,TP Vĩnh Yên 979906811
333 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Thanh Lịch 120,Chùa Hà,TP Vĩnh Yên 0972588818
334 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Hòa Dũng Chùa Hà,Định Trung,TP Vĩnh Yên 0975195135
335 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Hòa Lụa Kiot 9 ,Đồng Tâm,TP Vĩnh Yên 0979330610
336 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Thái Hằng 13 Nguyễn Thị Minh Khai,Đồng Tâm,TP Vĩnh Yên 0963227628
0914174139
337 Vĩnh Phúc   Đồng Tâm ,TP Vĩnh Yên 986701058
338 Vĩnh Phúc Quầy 20 CT TNHH Vĩnh Phúc Khai Quang ,TP Vĩnh Yên 02113728059
01698355999
339 Vĩnh Phúc   Liên Bảo,TP Vĩnh Yên 01662716408
340 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Trung Tâm 5,Ngô Quyền,TP Vĩnh Yên 01684746757
0904769238
341 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Tuấn Oanh 39,Ngô Quyền,TP Vĩnh Yên 0987563378
02113727898
342 Vĩnh Phúc   56,Tích Sơn,TP Vĩnh Yên 0949045590
343 Vĩnh Phúc Quầy số 7 7,Tích Sơn ,TP Vĩnh Yên 0974261359
344 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Vân Công Chợ Cói,,TP Vĩnh Yên 02113862924
0913876888
345 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Bình Minh Cổng viện tỉnh,,TP Vĩnh Yên 01695576099
346 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Yến Nhị Chợ Bảo Sơn,,TP Vĩnh Yên 0976369484
347 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Yến An Khu chung cư Vinaconex,,TP Vĩnh Yên 0987816959
0914836823
348 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Hà Vệ TT Minh Tân,Yên Lạc 2113857340
349 Vĩnh Phúc Nhà thuốc Loan Táo Khu 3 ,TT Minh Tân,Yên Lạc 2113857644
01632489294
350 Vĩnh Phúc Hiệu thuốc số 4 - CT DP Liên Long Khu 3 ,TT Minh Tân,Yên Lạc 02113836403
0979515082
351 Vĩnh Phúc   Cổng viên Yên Lạc,TT Minh Tân,Yên Lạc 0979948248
352 Hà Nội chi nhánh số 9 công ty CPDPTBYT Hà Nội    
353 Hà Nội Nhà thuốc Quỳnh- Chợ Săn- Thạch Thất   0944060488
354 Hà Nội NT Quang Hồng - TT Liên Quan - Thạch Thất   0433842188/ 01693096786/ 0989806118
355 Hà Nội Thuận Nhung- 32 Hoàng Diệu Sơn Tây   0945441919
356 Hà Nội NT Chị Diệp Đường Lâm/ TDV Chuyển   0983835912
357 Hà Nội Chị Thắm - HT Phúc An - Q25 TT Quốc Oai/Chuyển/ĐT:0974223684   974223684
358 Hà Nội Cô Hà - Quốc Oai   0985506008
359 Hà Nội Cô Liêu - Quầy 17 , Quốc Oai / TDV Chuyển   0985506008
360 Hà Nội Anh Toán - Chùa Thầy Quốc Oai Chuyển   0433679177
0973971965
361 Hà Nội Anh Dũng- HT Phúc Thọ(PK BS Dung - Phúc Thọ)   0915155334
0942631966
362 Hà Nội Anh Dục- Phúc Thọ ĐT: 0987804980   987804980
363 Hà Nội Cô Lan Quý - Quầy thuốc số 3 TT Quốc Oai   0984760766
364 Hà Nội NT 43 Tổ 10 Thạch Bàn   01214067909
365 Hà Nội Nhà thuốc 71 bùi Ngọc Dương / Hoài   0438631648
366 Hà Nội NT 70 Hồng mai   0902213933
367 Hà Nội Nhà thuốc 144 Hồng Mai  / Hoài   0903246728
Anh hiền 01233675422
368 Hà Nội NT 99 Hồng Mai   01662485856 c thảo
0915121139 a Sơn
369 Hà Nội Nhà thuốc 85 Hồng Mai / ĐT : 04 3868 8958   0988759755
0438688958
370 Hà Nội Nhà thuốc 204 Hồng Mai  / Hoài   0983688566
371 Hà Nội Nhà thuốc 161 Hồng Mai   0461280253
372 Hà Nội Nhà thuốc 169 Hồng Mai / Hoài / ĐT : 0985 733 759   0985733759
373 Hà Nội NT 557 Kim Ngưu   0466717772
0984033221/
01664656475 anhTuấn chồng
374 Hà Nội NT 21 yên Lạc / ĐT : 04 3636 2517    
375 Hà Nội Nhà thuốc số 3 phố 8/3 / ĐT : 0919 586 108    0919 586 108
376 Hà Nội NT 119 A4 Tập Thể 8/3 / Giao hàng buổi sáng   0466822731
377 Hà Nội NT 93 Phố 8/3 - HBT   0984586653/
04362937607
378 Hà Nội NT 38 ngõ 10 Phố 8/3 - HBT / TDV hoài   01229348360
379 Hà Nội Nhà thuốc 44 Gốc Đề  / Hoài   0987028806
380 Hà Nội NT Thảo Anh - 7 phố 8/3    
381 Hà Nội Chú Tiến, chợ Nhông   0949424214
382 Hà Nội Chị Ngà Cao Viên Thanh Oai / Thuỷ   01688159630
383 Hà Nội Anh Thuận - Ngã Tư Vác - Thanh Oai   01677375213
0433878405
384 Hà Nội Nhà thuốc Hồng Vân   0433882108
0912303700
385 Hà Nội Chị Thúy - ứng Hòa    
386 Hà Nội Anh Đại, Ba Thá, Mỹ Đức   0974007481
387 Hà Nội NT Cẩm Linh - 56 Pháo Đài Láng    
388 Hà Nội Chị Nhung - Số 5 Ao Sen /0912.438.777   0912.438.777
389 Hà Nội NT Hồng Đức Số 243 Quang Trung hà Đông/ TDV Tư   0904699584
390 Hà Nội NT Chị Lý 88 Phố Xốm hà Đông   0904193127
391 Hà Nội NT Mạnh Tùng - Nhân trạch Đường Phú Lương hà Đông    
392 Hà Nội 31 Bế Văn Đàn - Hà Đông / TDV Tư   0985985938
393 Hà Nội NT Số 87 Tổ 2 Văn Quán Hà Đông   01644487351
394 Hà Nội NT 38 Nguyễn ThiệpThảo   04668272
395 Hà Nội Nhà thuốc Mai Hoa- 14 Hàm Tử Quan ĐT: 04.39320851    04.39320851
396 Hà Nội Nhà thuốc số 7 Yên Phụ / 0904326210   0904326210
397 Hà Nội Số 6 Cửa Đông   438288877
398 Hà Nội NT  45/108  Nghi Tàm / TDV Tâm   0904696968
399 Hà Nội Nhà thuốc 216 Lạc Long Quân   0432470770
0917368893
400 Hà Nội NT 7 Đường Thanh Niên / TDV Tâm   0437161185
401 Hà Nội Hiệu thuốc 358 Thuỵ Khuê / TDV Thảo   0978084968
0437215835
402 Hà Nội NT 44/79 Dương Quảng Hàm - CG   0974370349 -chị Nga nvbh
403 Hà Nội NT Quỳnh Trang - 151 Dương Quảng Hàm   0462693044
404 Hà Nội Nhà thuốc 98 Cầu Diễn  / ĐT : 04 3837 1262   0438371262
405 Hà Nội NT Khánh Hà - 14 Đồng Bát - Chợ Mỹ Đình    
406 Hà Nội NT 9A ngõ 2 Nghĩa Tân - Cầu Giấy/ TDV Kỳ   902261279
407 Hà Nội Nhà thuốc Minh Đức Thôn Đông Xuân Đỉnh / ĐT : 04 3848 6845    04 3848 6845
408 Hà Nội NT trần Thị Nguyệt - ấp Cút - Mai Đình - Sóc Sơn   0983782988
409 Hà Nội NT Xuân Bách - Quang Tiến - Sóc Sơn   0978542518
410 Hà Nội Quầy số 1 - đội 6 Thôn Bầu - Đông Anh   1234716468
411 Hà Nội NT Hà Liên - Mê Linh / 0936.414.282   0936.414.282